Kommunikasjon, økonomi og strategi

#lillevalle

 • Fortell

  Å vise hva organisasjonen gjør kan bidra til å skape engasjement og rekruttere nye medlemmer. Internt i organisasjonen kan informasjonsarbeid bidra til å opprettholde engasjement og frivillighet.

  Les mer

 • Få kontroll

  Har dere gode systemer og oversikt over frister når det gjelder søknader og rapportering? Frivilligheten finansieres i økende grad av prosjektmidler med frister gjennom hele året. Det gir rom for utvikling, men krever også mye av organisasjonene.

  Les mer

 • Nå frem

  Frivillige organisasjoner konkurrerer om å få gjennomslag for og oppmerksomhet om sine viktigste saker. Det er frustrerende når organisasjonen opplever å ikke nå frem. Et blikk utenfra kan være til god hjelp, både når det gjelder strategi og utforming.

  Les mer

Hvem er Lille Valle?

Thyra heter jeg. Bli bedre kjent med meg og hvordan jeg kan hjelpe deg.

La oss ta en prat!

Ring meg på 47231199 eller send en e-post til thyra@lillevalle.no så vi kan finne ut hvordan jeg kan hjelpe deg og din organisasjon.