Fortell

Å vise hva organisasjonen gjør kan bidra til å skape engasjement og rekruttere nye medlemmer. Informasjonsarbeid bidrar til å opprettholde engasjement og frivillighet.

Mye av kapasiteten går ofte med til konkret gjennomføring av aktiviteter og møter. Både frivillige og ansatte må bidra der og da. Jeg kan formidle informasjon fra aktiviteter, møter og kurs.

Eksempler på hva jeg kan bidra med i informasjonsarbeid:

  • Skrive artikler og sammendrag
  • Skrive referater og protokoller
  • Intervjue deltakere eller nøkkelpersoner
  • Skrive innlegg til sosiale medier
  • Lese korrektur eller mer omfattende språkvask
  • Hjelpe til med arbeid i perioder med høy belastning

Ring meg på 47231199 eller send en e-post til thyra@lillevalle.no så vi kan finne ut hvordan jeg kan hjelpe deg og din organisasjon.