Nå frem

Frivillige organisasjoner konkurrerer om å få gjennomslag for og oppmerksomhet om sine viktigste saker. Det er frustrerende når organisasjonen opplever å ikke nå frem. Et blikk utenfra kan være til god hjelp, både når det gjelder strategi og utforming.

Jeg kan hjelpe deg med å gjøre budskapet tydeligere og argumentasjonen bedre. Jeg kan ferdigstille utkastet du allerede har begynt på eller skrive den kronikken eller høringsuttalelsen du vet at du ikke får tid til.

Noe av det jeg kan bistå med innen politikk og kommunikasjon:

  • Interessepolitisk strategi
  • Skrive taler og foredrag
  • Lage presentasjoner
  • Skyggeforfatte kronikker, høringsuttalelser og artikler
  • Forfatte innhold til magasiner, nettsider og sosiale medier.
  • Lese korrektur eller mer omfattende språkvask

Ring meg på 47231199 eller send en e-post til thyra@lillevalle.no så vi kan finne ut hvordan jeg kan hjelpe deg og din organisasjon.