Få kontroll

Har dere gode systemer og oversikt over frister når det gjelder søknader og rapportering? Frivilligheten finansieres i økende grad av prosjektmidler med frister gjennom hele året. Det gir rom for utvikling, men krever også mye av organisasjonene.

Organisasjonens økonomi og prosjektene er ofte tett vevet sammen. Det gjelder å ha gode systemer og rutiner for å holde oversikt.

Eksempler på hva jeg kan bidra med innen økonomi og prosjektarbeid:

  • Holde oversikt over hva som skal leveres når
  • Prosjektledelse og prosjektkoordinering
  • Forbedre rutiner for prosjektregnskap
  • Finne aktuelle tilskuddsordninger og skrive søknader om tilskudd
  • Skrive rapporter
  • Hjelpe til med arbeid i perioder med høy belastning/fravær

Ring meg på 47231199 eller send en e-post til thyra@lillevalle.no så vi kan finne ut hvordan jeg kan hjelpe deg og din organisasjon.